English  

ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANĂ
  Ministerul Afacerilor Interne- institutia coordonatoare a procesului de aderare la spatiul Schengen  
 

 

Prin ordinul MAI nr.163 din 17 octombrie 2016 a fost �nfiintata Directia Generala Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale, care asigura coordonarea si monitorizarea activitatilor desfasurate de institutiile si autoritatile cu responsabili �n domeniu, �n vederea aderarii Rom�niei la spatiul Schengen si participarii la mecanismul de evaluare Schengen.

Aderarea la spatiul Schengen reprezinta obiectivul primordial al Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) dupa 1 ianuarie 2007. Pregatirile pentru atingerea acestui deziderat au demarat, sub coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, in paralel cu lansarea procesului de negociere pe Capitolul 24-Justitie si Afaceri Interne la 30 noiembrie 2001 si au inclus activitati de redactare a unor documente strategice, de constructie institutionala, de implementare a prevederilor din Categoria I si de monitorizare a angajamentelor asumate.

In acest context, o necesitate de maxima importanta a reprezentat-o stabilirea de coordonate ferme si mecanisme pentru a atinge obiectivele si masurile pentru aderarea la spatiul Schengen.

La nivelul MAI, in calitate de institutie coordonatoare a procesului de aderare la spatiul Schengen, a fost creat cadrul general pentru o abordare unitara la toate nivelurile (legislativ, institutional, financiar si pregatire) a acestei chestiuni. De asemenea, a fost demarat un proces de reflectie privind pasii pe care Romania ii are de urmat in vederea initierii procesului de evaluare Schengen, precum si un proces intern de auto-evaluare Schengen, pentru determinarea stadiului actual al pregatirii pentru aderarea la Schengen.

Coordonarea inter-institutionala a problemelor legate de aderarea la spatiul Schengen este realizata de Comisia Nationala de auto-evaluare Schengen (Comisia Nationala), organism consultativ, fara personalitate juridica, infiintat prin HG 882/05.07.2006. Comisia Nationala este formata din reprezentanti ai tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniu si functioneaza pe langa Ministerul Afacerilor Interne. Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Afacerilor Interne.

Prin HG nr. 1317/2007 a fost constituit in cadrul MAI, Departamentul Schengen, care asigura si raspunde de indeplinirea conditiilor necesare privind aderarea la Schengen. Prin HG nr. 656/2011 a fost reorganizat in Departamentul Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale.

Prin Ordinul MAI nr 65 din 17 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare prin care au fost reglementate atributiile Directiei Schengen.

Ministerul Afacerilor Interne a �ndeplinit rolul de Autoritate Competenta si Organism Intermediar pentru instrumentul financiar Facilitatea Schengen, av�nd responsabilitatea coordonarii implementarii proiectelor din cadrul acestui program.

Pentru detalii privind Ministerul Afacerilor Interne a se accesa Site-ul MAI

Organizarea si functionarea ministerului sunt reglementate prin OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Afacerilor Interne.

 


Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate