English  

ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANĂ
  Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale  
 

 

În vederea asigurării unui caracter coerent şi unitar al procesului de pregătire a aderării României la spaţiul Schengen, prin HG nr. 1317/2007 a fost înfiinţat Departamentul Schengen, autoritate naţională în domeniu care coordonează şi monitorizează îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aplicarea integrală a prevederilor Acordului Schengen din 14.06.1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta definit de către documentele relevante ale Consiliului. Prin HG nr. 656/2011 Departamentul Schengen a fost reorganizat în Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale. Prin HG nr. 156/2013, Departamentul a fost desfiinţat şi a fost din nou înființată Direcția Schengen, aflată în coordonarea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul. Prin HG nr. 172/2016 a fost din nou reorganizată Direcția Schengen, coordonarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabili în domeniu, în vederea aderării României la spaţiul Schengen şi a participării la mecanismul de evaluare Schengen fiind asigurate în prezent de către Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale (DGAESRI).

DGAESRI funcţionează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

 DGAESRI reprezintă punct naţional de contact în toate aspectele legate de punerea în aplicare a mecanismului de evaluare Schengen la nivel naţional, în relaţia cu autorităţile naţionale cu responsabilităţi în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi în procesul de eliminare a controalelor la frontierele interne, precum şi la nivel european, în relaţia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE) şi cu alte state membre.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul afacerilor europene, inclusiv al problematicii Schengen şi al relaţiilor internaţionale, DGAESRI colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, DGAESRI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României şi cu Administraţia Prezidenţial

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DGAESRI are competenţă teritorială generală. DGAESRI coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil din unităţile, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul MAI.

Atribuţiile Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale

 

Hotărârea nr. 172 din 23 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele MAI, forma consolidată

 

   

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate