English  

Aderarea României la Spațiul Schengen
 

 

1 februarie 1993, România semnează Acordul European care instituie o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte.
1993- Copenhaga, statele membre au decis ca statele asociate din Europa Centrală și de Est pot deveni state membre al Uniunii Europene în momentul în care îndeplinesc criteriile economice și politice necesare.
22 iunie 1995, depunerea de către România, a cererii de aderare la Uniunea Europeana la câteva luni după intrarea în vigoare a Acordului European (1 februarie 1995).
decembrie 1999, decizia Consiliului European de la Helsinki de a deschide negocierile de aderare cu România
februarie 2000, lansarea oficială a procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană..
Consiliile Europene de la Copenhaga (decembrie 2002), de la Salonic (iunie 2003), Bruxelles (decembrie 2003 si iunie 2004) reconfirmă sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru finalizarea negocierilor în 2004, semnarea Tratatului de Aderare cât mai curând posibil în 2005 și aderarea efectivă în ianuarie 2007.
decembrie 2004, încheierea negocierilor de aderare confirmând-se totodată calendarul de aderare în cadrul Consiliului European de la Bruxelles.
3 aprilie 2005, România primește avizul conform al Parlamentului European
25 aprilie 2005, la Luxemburg are loc semnarea Tratatului de Aderare
26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene pozitiv, care a subliniat atât aspectele pozitive, cât și aspectele asupra cărora trebuie să ne concentrăm în următoarea perioada.
01 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeana
 
 

     După 01.01.2007, România a intrat într-o noua etapă și anume pregătirea și adoptarea măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele interne în vederea aderării la spațiul Schengen.

 


28 iunie 2007, România a transmis Declarația de pregătire pe trei domenii: protecția datelor cu caracter personal, cooperare polițieneasca și vize.
24-25 ianuarie 2008, în marja reuniunii Consiliului Justiție şi Afaceri Interne, România şi Bulgaria au semnat Declarația comună România-Bulgaria privind aderarea la spațiul Schengen în cursul anului 2011.
02 iunie 2008, a fost transmisă a doua Declarație de pregătire incluzând toate domeniile de evaluare
10 noiembrie 2008, România a transmis oficial Secretariatului General al Consiliului răspunsurile sale la chestionarul Schengen.
Pe parcursul anilor 2009 și 2010 au fost organizate vizite de evaluare Schengen pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen:
  • Cooperare polițienească - 23-29 martie 2009
  • Protecția datelor personale - 29 aprilie - 1 mai 2009
  • Vize – 2 - 11 iunie 2009
  • Frontiere maritime - 3-7 septembrie 2009
  • Frontiere aeriene - 15-18 noiembrie 2009
  • Frontiere terestre – 26 martie – 01 aprilie 2010
  • Re-evaluare frontiere aeriene și terestre - 15-17 noiembrie 2010
  • Sistemul de Informații Schengen/SIRENE – 06-10 decembrie 2010

Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfășurate, au fost aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen al Consiliului Uniunii Europene, principala concluzie a celor 8 rapoarte de evaluare Schengen fiind că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce privește implementarea acquis-ului Schengen și este pregătită să adere la spațiul Schengen.
09 iunie 2011, în cadrul reuniunii Consiliul Justiție și Afaceri Interne au fost aprobate Concluziile Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregătire a României și Bulgariei pentru aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen, care a reprezentat o recunoaștere oficială din partea tuturor statelor membre a îndeplinirii condițiilor pentru aderare.
În perioadele 9-12 octombrie și 15-18 noiembrie 2022, s-au desfășurat, în teren, vizite asumate voluntar de România, sub coordonarea Comisiei Europene. Obiectivul acestor vizite voluntare a fost acela de a permite statelor membre, în deplină transparență, să constate modul de aplicare a celor mai recente piese ale acquis-ului Schengen în România și faptul că România îndeplinește în continuare cerințele pentru a adera la spațiul Schengen..
În data de 30 decembrie 2023, Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în România (Decizia Consiliului nr. 2024/210). Astfel, începând cu data de 31 martie 2024, controalele la frontierele aeriene și maritime au fost eliminate.Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate