English  

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen
  Institutional:  
 

 

Coordonare - Comisia Nationala de auto-evaluare Schengen

Coordonarea inter-institutionala a problemelor legate de aderarea la spatiul Schengen este realizata de Comisia Nationala de Auto-evaluare Schengen (Comisia Nationala), organism consultativ, fara personalitate juridica, infiintat prin HG 882/05.07.2006.


Scopul Comisiei Nationale il reprezinta coordonarea politicilor nationale si strategiilor in domeniu, precum si implementarea angajamentelor asumate in vederea indeplinirii conditiilor necesare pentru aderarea Romaniei la Acordul Schengen si la Conventia de Aplicare a acestuia.


Comisia Nationala este formata din reprezentanti ai tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniu si functioneaza pe langa Ministerul Afacerilor Interne.

Comisia Nationala informeaza periodic Guvernul asupra activitatii desfasurate si asupra masurilor luate.


Pana in prezent, Comisia Nationale de Auto-evaluare Schengen a adoptat o serie de hotarari deosebit de importante pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen referitoare la:

- Declaratia de pregatire referitoare la demararea procesului de evaluare Schengen;
- Strategia Naţionala de aderare la spatiul Schengen;
- Conceptia integrata de pregatire in domeniul Schengen pentru tot personalul implicat;
- Planul  Indicativ si proiectele propuse pentru Facilitatea Schengen;
- Constituirea unor comisii mixte de evaluare Schengen privind situatia aeroporturilor si porturilor internationale din Romania si in domeniul vizelor;
- Planul Indicativ multi-anual 2007-2009 Facilitatea Schengen pentru Romania, rezultat in urma negocierilor purtate cu Comisia Europeana.

 
 
Hotararile CNAS

 
 
hot nr 7 CNAS.pdf  

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate