English  

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen
  Institutional:  
 

 

In perioada 2007-2010, Romania a demarat misiuni de auto-evaluare privind pregătirea structurilor implicate în procesul de evaluare Schengen pentru implementarea acquis-ului Schengen.

Astfel, în perioada menţionată, au avut loc numeroase vizite de auto-evaluare pe toate domeniile de evaluare Schengen, atât în Bucureşti, cat şi în restul ţării, inclusiv în zona de frontiera.

Aceste misiuni au fost organizate de Direcţia Schengen atât cu personalul propriu, cât şi cu sprijinul unor experţi europeni.

Scopul vizitelor a fost acela de a evalua locaţiile vizitate din punct de vedere al îndeplinirii standardelor Schengen în domeniu şi de a oferi structurilor evaluate informaţii utile referitoare la procesul de evaluare Schengen.

Familiarizarea structurilor implicate cu aceste activităţi, precum şi cu modalitatea de organizare şi coordonare a vizitei de evaluare Schengen propriu-zise au fost un alt obiectiv urmărit pe parcursul vizitelor de auto-evaluare.

Auto-evaluare - misiuni de auto-evaluare / vizite de pre-evaluare


Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate