? Planul unic multianual de investitii Schengen Facility
 
 
 
 English  

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen
  Resurse financiare:  
 

 

Planul unic multianual de investitii

Resursele financiare necesare pentru realizarea actiunilor care conduc la indeplinirea obiectivelor legate de aderarea la spatiul Schengen se regasesc in Planul unic multianual de investitii, document de implementare al Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat


Documentul a fost aprobat de Grupul Interministerial Roman pentru Management Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIFS) la data de 12.06.2007.


Planul Unic este revizuit anual si permite autoritatilor romane sa monitorizeze progresele inregistrate in vederea aderarii la spatiul Schengen. Planul Unic contine investitiile destinate echipamentului si infrastructurii, precum si investitiile complementare/corelate controlului frontierelor.


Din punct de vedere al ariei de cuprindere, sunt prezentate distinct:

- investitiile strict legate de managementul frontierei, destinate Politiei de Frontiera Romane si Autoritatii Nationale a Vamilor, institutii fundamentale pentru managementul frontierei;
- investitiile conexe, din cadrul mai larg al managementului integrat al frontierei, avand ca beneficiare celelalte ministere / institutii nationale cu diferite atributii in domeniu.

Monitorizarea si controlul realizarii actiunilor incluse in Planul unic, ca document de implementare a Strategiei Nationale sunt reglementate prin prevederile H.G. nr. 943/2001, republicat, privind infiintarea GIRMIFS.

Facilitatea Schengen

Conform Deciziei Comisiei Europene C(2007) 1417, Facilitatea Schengen reprezinta instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in perioada dintre data aderarii si sfarsitul anului 2009 in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor.

Potrivit art.2 din Decizia C(2007) 1417 privind gestionarea şi controlul părţii consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009, sunt eligibile pentru finanţare următoarele tipuri de acţiuni:

  1. investiţii în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurilor şi clădirilor conexe situate la punctele de trecere a frontierelor;
  2. investiţiile în toate tipurile de echipament operaţional;
  3. formarea poliţiştilor de frontieră;
  4. participarea la cheltuielile logistice şi de funcţionare în temeiul acquis-ului Schengen.

Pentru a fi eligibile acţiunile trebuie să derive în întregime sau în mod primar din acquis-ul Schengen şi să aibă ca obiectiv îmbunătăţirea şi întărirea viitoare a controlului la frontierele externe şi trebuie:
  1.  să fie localizate fizic la frontiera externă; sau
  2.  să aibă o legătură cu protecţia viitoarei frontiere.

La nivelul MAI a fost elaborat Programul indicativ care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze activitatea de atingere a obiectivului vizand aderarea la spatiul Schengen.

La data de 31 martie 2010, actiunile circumscrise Programului Indicativ Facilitatea Schengen au fost contractate integral. Astfel, Programul Indicativ Facilitatea Schengen a cuprins un numar de 21 proiecte contractate si în proces de implementare, subscrise urmatoarelor obiective:

a) întarirea controlului si a perimetrului de supraveghere la frontierele externe, precum si a capacitatii de protectie împotriva criminalitatii trans-frontaliere (4 proiecte);
b) intensificarea abilitatilor de control prin cresterea capacitatii de stocare a datelor si a accesului la informatii (17 proiecte).

Beneficiarii instrumentului financiar post-aderare Facilitatea Schengen au fost:

1. Ministerul Administratiei si Internelor prin urmatoarele structuri: Directia Generala Comunicatii si Tehnologia Informatiei (7 proiecte), Inspectoratul General al Politiei Române (1 proiect), Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (4 proiecte), Oficiul Român pentru Imigrari (2 proiecte), Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala (1 proiect);
2. Ministerul Afacerilor Externe (2 proiecte);

3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (4 proiecte).

Implementarea proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen a constituit un real succes, rata de absorbtie fiind de 97,71 %.

Instrumentul financiar Facilitatea Schengen se continua prin Fondul pentru Frontierele Externe, parte integranta a Programului General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii. Pentru mai multe detalii accesati http://www.mai.gov.ro/index27.htm.Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAi.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate