English  

 
 

 

  Domenii supuse vizitelor de evaluare: 

Aderarea la spatiul Schengen si implicit eliminarea controalelor la frontierele interne este precedata de un proces de evaluare pe parcursul caruia Romania a raspuns in anul 2008 unui chestionar extins, la intrebari suplimentare din partea statelor membre si a fost supusa unor vizite de evaluare in teren.

Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost organizate vizite de evaluare Schengen pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen, în urmatoarele domenii: cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, aeriene si terestre si SIS/SIRENE.

Vizitele de evaluare au fost urmate de rapoarte de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate, care au fost aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen la nivelul Consiliului UE.

Principala concluzie a rapoartelor de evaluare Schengen a fost că România se afla într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Fiecare raport de evaluare a avut recomandări, de ordin legislativ, procedural, de infrastructură, pe care România le-a implementat in scurt timp de la adoptarea rapoartelor.

Datorită progreselor evidente în implementarea recomandărilor echipelor de evaluare, a fost adoptată Decizia Consiliului nr. 365/29.06.2010 de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria, care permite României să consulte şi să furnizeze date SIS

Odata cu adoptarea Deciziei Consiliului nr. 2024/210 privind aplicarea integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen in Republica Bulgaria si Romania, Romania va fi inclusa in ciclul de evaluari Schengen, ce se deruleaza in toate statele membre la fiecare 7 ani.
Conform noului mecanism de evaluare Schengen reglementat de Regulamentul nr. 922/2022 privind instituirea si functionarea unui mecanism de evaluare si monitorizare in vederea verificarii acquis-ului Schengen si de abrogare a Regulamentului 1053/2013, domeniile de evaluare la care urmeaza a fi supusa Romania sunt urmatoarele: gestionarea frontierelor externe, absenta controalelor la frontierele interne, politica in domeniul vizelor, returnarea, sistemele informatice la scara larga care sprijina aplicarea acquis-ului Schengen, cooperarea politieneasca, cooperarea judiciara in materie penala si protectia datelor.


 
 

 
 
    Procesul de evaluare Schengen

 Categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen
   
 Etapele procesului de evaluare
     Cooperare Romania - Bulgaria

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate