English  

 
 

 

 Etapele procesului de aderare 

Procesul de evaluare Schengen consta in verificarea ca toate conditiile necesare acquis-ului Schengen sa fie indeplinite. Acest lucru presupune ca statul candidat trebuie sa demonstreze capacitatea sa de a indeplini cerintele acquis-ului Schengen intr-o maniera uniforma, corecta, consistenta si eficienta.

Evaluarea Schengen este in responsabilitatea Grupului de Lucru Evaluare Schengen din cadrul Consiliului UE.

Etape:

* in vederea eliminarii controalelor la frontierele terestre, este necesara adoptarea de catre Consiliul UE, tot in unanimitate, a unei decizii separate in acest sens. 

 
 
    Procesul de evaluare Schengen
     Domenii supuse vizitelor de evaluare:

     Categorii de prevederi ale
   acquis-ului Schengen
 Controlul frontierei
 Vize
 Etapele procesului de evaluare
 Cooperare poliţienească
 Cooperare Romania - Bulgaria  implementarea Sistemul Informatic Schengen
 Protecţia datelor cu caracter personal
     

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate