English  

 
 

 

 Categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen 

Potrivit articolului 8 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen in cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, denumit in continuare Protocolul Schengen, Romania trebuie sa accepte in totalitate acquis-ul Schengen.

Exista doua categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen:

1. Prevederi care nu sunt legate de ridicarea controalelor la frontierele interne (Categoria I, etapa pre-aderare la UE)
2. Prevederi direct legate de ridicarea controalelor la frontierele interne (Categoria a II-a, etapa post-aderare la UE)

Prevederile din cea de-a doua categorie trebuie implementate si aplicate simultan cu ridicarea controalelor la frontierele interne si sunt supuse procesului de evaluare Schengen. In acest context, Romania a trebuit sa-si demonstreze capacitatea de a indeplini cerintele relevante din acquis-ul Schengen intr-o maniera corecta, uniforma si eficienta, fiind supusa apoi unei decizii unanime a Consiliului UE. Consiliul a luat aceasta decizie la 30 decembrie 2023, prevederile acesteia fiind aplicabile incepand cu 31 martie 2024, data de la care Romania va aplica integral acquis-ul Schengen si va deveni Stat Schengen cu drepturi depline.

Mai mult decat atat, actualul Tratat de Functionare a Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona din 2007 care a inlocuit tratatele anterioare) prevede la art. 7 din Protocolul nr. 19 privind Acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene obligativitatea de acceptare in intregime a acquis-ului Schengen de catre toate statele candidate la aderarea la UE.

Implementarea si aplicarea prevederilor din Categoria I

Romania a implementat prevederile din prima categorie inainte de aderarea la Uniunea Europeana, fara sa fie supusa procesului de evaluare Schengen. Implementarea si monitorizarea prevederilor din aceasta categorie au facut parte din procesul de pregatire pentru aderarea la UE.

Procesul de evaluare anterior implementarii si aplicarii prevederilor din Categoria a II-a

Implementarea si aplicarea prevederilor din Categoria a II-a presupune ca toate pre-conditiile legislative, operative si tehnice sa fie indeplinite, in special cerintele referitoare la accesul la SIS II si la un control eficient la frontierele externe. In acest context, Romania trebuie sa tina cont inclusiv de recomandarile si cele mai bune practici reliefate in cadrul evaluarilor Schengen care se deruleaza in alte state membre UE.

Procesul de evaluare consta in verificarea indeplinirii tuturor conditiilor necesare implementarii depline a acquis-ului Schengen. Acest lucru presupune ca Romania trebuie sa-si demonstreze capacitatea de a indeplini cerintele acquis-ului Schengen intr-o maniera uniforma, corecta, consistenta si eficienta. Evaluarea Schengen este in responsabilitatea Grupului de Lucru Evaluare Schengen din cadrul Consiliului UE. 

 
 
    Procesul de evaluare Schengen
     Domenii supuse vizitelor de evaluare:

     Categorii de prevederi ale
   acquis-ului Schengen
 Controlul frontierei
 Vize
 Etapele procesului de evaluare
 Cooperare poliţienească
 Cooperare Romania - Bulgaria  implementarea Sistemul Informatic Schengen
 Protecţia datelor cu caracter personal
     

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate